Olağanüstü Afet Yardımları

Olağanüstü Afet Yardımları

Derneğimiz, doğal afetler veya diğer olağanüstü durumlar sonucunda zarar gören topluluklara acil yardım sağlamak amacıyla harekete geçmektedir. Bu yardımlar aracılığıyla, afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve acil durumların etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Acil Yardım Malzemeleri ve Ekipmanları

Derneğimiz, doğal afetlerin hemen ardından ihtiyaç sahibi bölgelere acil yardım malzemeleri ve ekipmanları ulaştırmaktadır. Bu kapsamda;

  • Barınma Malzemeleri: Çadır, battaniye, uyku tulumu gibi barınma malzemeleri sağlanarak afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır.
  • Temel Gıda Maddeleri: Su, konserve gıdalar, ekmek gibi temel gıda maddeleri acil durumlarda ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırılarak açlık ve susuzluk riski en aza indirilmektedir.
  • İlk Yardım Malzemeleri: Yaralıların acil müdahalesi için ilk yardım malzemeleri ve tıbbi ekipmanlar sağlanarak sağlık durumlarının stabilizasyonu sağlanmaktadır.

Psikososyal Destek Hizmetleri

Derneğimiz, afetzedelerin ruhsal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla psikososyal destek hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda;

  • Danışmanlık Hizmetleri: Uzman psikolog ve danışmanlar aracılığıyla afetzedelere psikolojik destek sağlanmakta ve travma sonrası stresle başa çıkmalarına yardımcı olunmaktadır.
  • Topluluk Destek Grupları: Afetzedeler arasında dayanışmayı artırmak ve birbirlerine destek olmalarını sağlamak amacıyla topluluk destek grupları oluşturulmaktadır.

Derneğimiz, olağanüstü afet yardımları aracılığıyla zarar gören toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamak ve onların toparlanma sürecine destek olmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Siz de bu yardımlara destek olmak için bağışta bulunabilir veya gönüllü olarak çalışmalarımıza katılabilirsiniz.